Danielius Jakubavičius

Štai kaip šauniai 1999 m. Santaikoje koncertavo simniškiai Jolanta ir Robertas Slavėnai.

Iš Vlado Krušnos archyvų.

Video: