Alytaus mieste praėjusių metų rudenį vykdytas eksperimentas, kai problematiškiausiose bendro naudojimo konteinerių aikštelėse prie daugiabučių namų budėjo prižiūrėtojai, ne tik kontroliavę, bet ir patarinėję gyventojams, kaip ir kodėl rūšiuoti komunalines atliekas, davė neįtikėtinų rezultatų.

 

Per praėjusius metus Alytaus mieste surinkta 320 tonų komunalinių atliekų mažiau nei 2016 metais. Sumažėjus komunalinių atliekų, sumažėjo ir joms skirtų konteinerių poreikis – iš aikštelių prie daugiabučių nuimta 61 konteineris.

 

„Konteinerių aikštelėse pradėjus budėti prižiūrėtojams, apie tai informavus visuomenę bei vykdant aktyvią stebėseną, pagerėjo rūšiavimas ne tik tose keliose aikštelėse, bet ir visame mieste. Gerokai sumažėjo ir komunalinių atliekų, ir prie bendrojo naudojimo konteinerių paliekamų stambiųjų bei kitų čia palikti neleistinų atliekų“, - sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės padalinio vadovas, kokybės inspektorius Martynas Krasauskas. 

 

Anot jo, pagerėjus rūšiavimui pakuočių atliekų konteineriai užsipildydavo greičiau nei anksčiau ir juos teko tuštinti papildomai, o komunalinių atliekų konteineriai kai kuriose vietose liko tušti, tad juos teko visai nuimti.  

 

Alytaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programos lėšomis finansuotas eksperimentas buvo vykdomas praėjusių metų rugpjūčio-lapkričio mėnesiais. Jo metu siekta išsiaiškinti, kodėl kai kuriose aikštelėse prie daugiabučių namų esantys komunalinių atliekų konteineriai pripildomi tris kartus greičiau nei esantys kitose miesto vietose.

 

Aikštelės buvo ne tik stebimos – jose dirbo prižiūrėtojai, kurie budėdami aikštelėse, atliekas atnešusiems gyventojams primindavo, kad reikia rūšiuoti, patardavo, kaip tą teisingai daryti, perspėdavo nepalikti prie konteinerių netinkamų atliekų, dalijo rūšiavimo atmintines. 

 

Aikštelėse taip pat buvo įrengti informaciniai stendai, kuriuose pateikiama informacija apie tinkamą rūšiavimą ir  nurodant didelių gabaritų atliekų aikštelių adresus, kur būtų galima pristatyti stambiąsias bei statybines atliekas.

„Eksperimento rezultatai pateisino mūsų lūkesčius: sumažėjo komunalinių atliekų, sumažintas joms surinkti skirtų konteinerių skaičius. Dėl to mažėja ir atliekų tvarkymo kaštai Alytaus mieste, o kartu  ir gyventojams tenkanti kintamoji rinkliavos dalis“, - sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.