Alytaus etnografinis ansamblis „Šilagėlės“ , tai devynių nenuilstančių moterų entuziasčių kolektyvas, dainuojantis senas dzūkiškas ir partizaniškas dainas, praturtinantis daugybę gražių vietos renginių.

Pakalbinome šio ansamblio mokytojomis dirbančias vadovę Albiną Zamblauskienę ir tikrų bei netikrų istorijų pasakotoją Renatą Danevičienę, pasižiūrėkite video reportažo: