Lapkričio 27 dieną Alytaus r. meno  ir sporto mokykloje svečiavosi ir meistriškumo pamokas su jaunaisiais pianistais, smuikininkais, akordeonistais bei kanklininkais vedė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos dėstytojai. Metodinė popietė „Kūrybinio bendradarbiavimo ypatumai, plėtojant autentiškos bei pasidalytosios lyderystės modelius“- tai bendras Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bei Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorijos projektas, kuris vyksta įgyvendinant Alytaus r. savivaldybės „Lyderių laikas 3“ pokyčio projektą „Praktinių metodų taikymas mokiniams įtraukti į ugdymo(si) procesą geresniems rezultatams pasiekti“.

Fortepijono meistriškumo paslaptimis dalijosi mokytojos Elle Raaliste ir Virginija Domeikaitė, patirtimi su jaunaisiais smuikininkais pasidalijo mokytoja Dalia Šešelgienė, o muzikavimo įgūdžius akordeonu ir kanklėmis padėjo tobulinti mokytojos Rita Auksoriūtė ir Violeta Čiūtienė.

Sveikinimo žodį tarė Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktoriaus funkcijas vykdanti mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė. Pasak jos, „Lyderystė, kaip reiškinys, žinomas ir aptariamas dar nuo Antikos laikų. Pasidalytosios lyderystės tikslas - stiprinti organizacijos narių atsakomybę, pasitikėjimą savimi ir kitais, darbo ir mokymosi motyvaciją, plėtoti bendradarbiavimo kultūrą ir paspartinti būtiniausių pokyčių įgyvendinimą. Šis projektas – tai puiki iniciatyva.  Tikime, kad vykstantys užsiėmimai, muzikos profesionalų pamokos jauniesiems muzikams padės subręsti, atsiskleisti, įgyti naudingos patirties.“

            Refleksijos metu buvo pasidžiaugta puikiais rezultatais, kad meistriškumo pamokos ir metodinė popietė buvo tikslingai realizuotos, o konservatorijos mokytojos dėkojo už kokybiškos muzikos sklaidą mokykloje. Nesakėme vieni kitiems sudie, tarėme iki malonių susitikimų!

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija