Prieš du metus Alytaus rajono savivaldybės išsikeltas tikslas, kad nė vienas rajono vaikas negyventų globos namuose sparčiai įgyvendinamas. Tačiau sudėtinga rasti globėjus, kurie paimtų globoti vaikus, turinčius sveikatos sutrikimų. Alytaus rajono savivaldybės taryba pritarė mero Algirdo Vrubliausko siūlymui skirti skirtingas savivaldybės pinigines išmokas, globėjams, paėmusiems globoti rajono vaiką su negalia.

 

Taryba pritarė, kad 350 Eur per mėnesį būtų skirta globėjui už vaiko su lengva negalia globą, 400 Eur – už vaiko su vidutine negalia ir 500 Eur per mėnesį būtų mokama globėjui už vaiką turintį sunkią negalią. Didesnė išmoka už globojamą vaiką su negalia, mokama asmenims, paskirtiems rajono vaiko globėjais po 2018 m. vasario 1 d.

 

Globojantiems vieną rajono vaiką, neturintį negalios, savivaldybė, kaip ir ankščiau, kas mėnesį mokės 300 Eur. 

 

Su globėjais gali būti sudarytos darbo sutartys ir mokamas priedo dydžio darbo užmokestis iš savivaldybės biudžeto. Darbo sutartys būtų sudaromos tik su asmenimis, kurie globoja (rūpinasi) vaiku su negalia arba du ir daugiau vaikų.

 

Šiuo metu 111  Alytaus rajono vaikų globojami 65 šeimose. Instituciniuose globos namuose auga 18, iš jų 9 su negalia.

Be savivaldybės išmokos, globėjai kas mėnesį gauna 304 eurus valstybės skirtų pinigų.

 

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija