Alytaus rajono Alovės ir Ryliškių bažnyčiose sekmadienį laikytos Šv. Mišios buvo neeilinės. Jas aukojo Kaičiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Alovėje buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, o Ryliškiuose paminėta Šv. Monikos bažnyčios 25 metų atstatymo sukaktis bei pasveikintas abiejų parapijų monsinjoras Stanislovas Stankevičius.

Alovės ir Ryliškių parapijų bažnyčių kunigas, monsinjoras S. Stankevičius yra pirmasis Alytaus rajono garbės pilietis, kuriam šį vardą Savivaldybės taryba suteikė 2007 metais. Šiemet jis mini 55 kunigystės metus. Šia proga S. Stankevičių pasveikino Ryliškių bažnyčioje vykusiose Šv. Mišiose dalyvavęs Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Rajono savivaldybės meras klebonui įteikė gėlių, padėkojo kunigui už nuoširdumą, pagalbą parapijiečiams, meilę žmogui, rūpinimąsi dviem bažnyčiomis.

Kleboną pasveikino Makniūnų seniūnas Arūnas Laukaitis, parapijiečiai.

Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas Ryliškių ir Alovės bažnyčiose lankėsi praėjusį pirmadienį, domėjosi parapijų reikalais, bažnyčių būkle, aplinka, taip pat susitiko su parapijiečiais, mokiniais.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

P.S. Pilna medžiaga su video ir foto bus paskelbta trečiadienio vakare.