Tradicinį koncerto „Kylu paukščiu iš meno sodo – 2018“ aprašymą pradedu Algimanto Mackaus žodžiais:                                                                                                                                                                                                              „Kiekvieną rudenį iš mano žemės skrenda paukščiai, kiekvieną rudenį palieka tėviškėj lizdus. Kiekvieną rudenį jie skrenda, kad sugrįžtų, kai vėl į žemę grįš pavasaris skardus“.

Kai į Alytaus r. meno ir sporto mokyklą sugrįžta pavasaris ir parskrenda iš šiltųjų kraštų paukščiai, tai iš mūsų meno sodo pakyla ir, išskleidę sparnus, išskrenda gausus būrys mokyklos absolventų. Šiais 2018-aisiais metais  skrenda dvylika muzikos skyriaus jaunųjų muzikantų  ir du sporto skyriaus jaunuoliai.  Susirinkusius į šventę pasveikino ir linkėjo džiaugsmingų akimirkų sužėrėti visais mokykloje išmoktais talentais  Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorė Dovilė Geležauskaitė.  Kaip linkėjo, taip ir įvyko. Vienas kitą keisdami, vienas už kitą puikiau grodami, lipo į sceną: Austėja Ivanauskaitė (vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė), Austėja Bagdanavičiūtė ir Meda Rutkauskaitė (mokytoja-metodininkė Laima Zalanskienė), Kornelija Jencevičiūtė ir Kamilė Valvonytė (mokytojas Gintautas Pikūnas), Gabija Zapolskaitė (mokytojas Aidas Tamulevičius). Šventės kulminacija buvo iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas ir visų keturiolikos absolventų pasakytas padėkos žodis mokytojams už įdėtą triūsą ir nuoširdumą, draugiškumą ir patarimą, įskeltą muzikos kibirkštį ir gyvenimišką patirtį-tradiciją-novatoriškumą: AČIŪ . Pakvietus į sceną III-ojo amžiaus universiteto moterų ansamblį (vad. Stasė Maževičienė), visi susimąstę klausė, rodos, tokių paprastų tiesų: nenustoti mokytis, degti noru, domėtis naujais dalykais ir nepasenti ... . Tęsdama pradėtą mintį, muzikos, dailės ir sporto skyriaus mokytojams už atsakingą kūrybinį pedagoginį darbą mokyklos direktorė Dovilė Geležauskaitė įteikė padėkas. Koncerto vedančiosios, vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė ir absolventė Austėja Ivanauskaitė, kvietė  visus nusifotografuoti Lietuvos Šimtmečio bendrai nuotraukai, o aš šią trumpą žinutę noriu baigti vėl Algimanto Mackaus perfrazuotais žodžiais: „ Kiekvieną pavasarį iš mūsų meno sodo skrenda paukščiai, kiekvieną pavasarį jie skrenda dideliais būriais, kad niekas ilgoje kelionėj nepalūžtų, kad širdį atgaivintų tėviškės sapnais. Sėkmės...“ .

                                                                                     Alytaus r. meno ir sporto mokyklos

 mokytojas-metodininkas Algirdas Glovickis