Balandžio 24 dieną grupė Butrimonių gimnazijos mokytojųpabuvojo Vilniuje, kur vyko edukacija Edukacinių programų pritaikymas ugdymo procese“. Tai viena išprojekto „Lyderių laikas 3“ veiklų, neskūrybiška edukacija – puiki galimybė šiandieninį vaiką motyvuoti bei nukreipti įdomesnei veiklai.Mokytojai lankėsi Seimo ir Pinigų muziejuose, grožėjosi senamiesčiu.

Edukacija pradėtaVilniaus Nepriklausomybėsaikštėje.Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2000 m. buvo nuspręsta įamžinti Laisvės gynėjų bei Sausio 13-osios įvykių atminimą memorialu, į kurį būtų integruoti prie Seimo rūmų išlikę parlamento gynybos įtvirtinimo fragmentai. Architektai išsaugojo autentišką 1991 m. parlamento gynybinių sienų fragmentą ir smulkiosios architektūros elementus. Viduje įrengta ekspozicinė patalpa. Čia teminę ekskursiją mokytojams „Parlamento gynyba 1991 m.“vedė buvęs Butrimonių mokyklos mokinys Eur. Erg., doc., dr. Kazys Algirdas Kaminskas. Jis minėjo istorinius faktus, pasidalijo to laiko prisiminimais, samprotavo apie Laisvės gynėjų pasiaukojimą.Po to Gedimino prospektu judėjome Katedros link ir stabtelėjome Lukiškių aikštėje, kur ekskursijos vadovas kvietė diskusijos prie kavos.

Pinigų muziejuje mokytojai apžiūrėjo įspūdingus eksponatus, susipažino ne tik su pinigų ir bankininkystės istorija,bet ir patys dalyvavo įvairiose veiklose: nusikalė savo pinigėlį, pasisvėrė ir sužinojo, kiek jie būtų verti, jei būtų pagaminti iš tikro aukso, išsprendę testą gavo banknotą su savo atvaizdu.Susidomėjimo sulaukė interaktyvusis žemėlapis, informuojantis apie svarbiausius pasirinktos šalies faktus: plotą, sostinę, gyventojų skaičių, piniginį vienetą ir pan. Didelį įspūdį paliko didžiausia pasaulyje piramidė iš 1 milijono 935 lietuviškų centų, kuri sudaryta iš krūvelių – po 15 (1 lietuviško cento) monetų kiekvienoje. Apatinis piramidės sluoksnis yra kvadratas, sudarytas iš 58 x 58 tokių krūvelių. Kiekvieno aukštesnio sluoksnio kraštinė mažėja viena krūvele, kol viršūnėje lieka tik viena. Ši piramidė yra užfiksuota Pasaulio Gineso rekordų knygoje.

Mokytojai išvykos metu ugdė dalykines kompetencijas, įgijo žinių apie edukacijos galimybes,tobulino gebėjimus, kaip panaudoti erdves, kuriose organizuojamos įvairios edukacinės programos mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti, sėmėsi naujų idėjų. Tinkama mokymosi aplinka gali skatinti teigiamą mokinių požiūrį į mokomąjį dalyką, savęs pažinimą.Pakeliui į namus aptarta, kaip praktiškai pritaikyti aplankytų objektų, muziejų turimas galimybes ir patirtį, pasiūlą ugdymo procese bei paįvairintinepamokinę veiklą.

 

                                                              Butrimonių gimnazijos informacija