Danielius Jakubavičius

Prisiminkime dar visai neseniai  matytus ir girdėtus Petro Stankevičiaus klipus, tai "Tau Tėve" ir "Gimtinėje".
Šiuos 2 video berods, pagal įrašų studijos Ritmas užsakymą, rengė kauniškiai. Įrašus perdavė Vlado Krušnos TV atstovė Laimutė Krušnienė. Ačiū!