Alytaus rajono Daugų seniūnas Vydas Raudonis išlydėtas į užtarnautą poilsį. „Ne kiekvienas gali dirbti seniūnu, reikia mylėti žmones, mokėti bendrauti ir rasti bendrą kalbą su jais“, – V. Raudoniui gerų žodžių negailėjo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

Seniūno pareigas V. Raudonis ėjo 22 metus. Meras Algirdas Vrubliauskas seniūnui padėkojo už darbo metus, apdovanojo padėka: „Už ilgametį sąžiningą darbą, pagalbą Daugų seniūnijos gyventojams, jų bendruomeniškumo stiprinimą, nuoširdų, jautrų bendravimą, sutelkiant skirtingų interesų žmones bendram tikslui“.

Meras V. Raudoniui palinkėjo sveikatos, išlikti pilietišku, aktyviu Daugų seniūnijos gyventoju.

Seniūnui už nuveiktus darbus padėkojo ir mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė.

Dėkodamas savivaldybės vadovams už įvertinimą ir bendrą darbą V. Raudonis pažymėjo, kad išeinant į pensiją apima dviprasmis jausmas: „Norisi jau poilsio, tačiau truks žmonių, su kuriais kasdien bendraudavau“.

Seniūno pareigas V. Raudonis paliks nuo liepos 1 d. 

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija