Dėl koronaviruso (COVID-19) šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos bei karantino Alytaus rajono  gyventojai dėl piniginės socialinės paramos (visų socialinių išmokų) turi kreiptis nuotoliniu būdu, asmenims, gaunantiems socialines paslaugas namuose, bus užtikrintas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas, sprendimai dėl asmenų dalinio darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių, kai baigiasi terminas, bus pratęsti automatiškai, tikslinių slaugos ir priežiūros (pagalbos) priežiūrų išlaidų kompensacijų  mokėjimas bus pratęstas.
Dėl piniginės socialinės paramos
Reaguodami į ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir siekdami, kad būtų užtikrintas sklandus piniginės socialinės paramos gavėjų aptarnavimas Alytaus rajono savivaldybėje,  raginame Alytaus rajono  gyventojus dėl piniginės socialinės paramos (visų socialinių išmokų) kreiptis nuotoliniu būdu:
- el. būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt;
- siunčiant prašymą el. paštu;
- telefonu (prašymus užpildant specialistams).
Dėl  socialinės paramos seniūnijose prašome susisiekti nurodytais telefono numeriais ir el. paštu:
Alytaus seniūnija tel.: (8 315) 70 804, el.p. alytaus.seniunija@arsa.lt;
Alovės seniūnija tel.: (8 315) 43 272, el.p. aloves.seniunija@arsa.lt;
Butrimonių seniūnija tel.: (8 315) 61 486, el.p. butrimoniu.seniunija@arsa.lt;
Daugų seniūnija tel.: (8 315) 69 100,  el.p. daugu.seniunija@arsa.lt;
Krokialaukio seniūnija tel.: (8 315) 68 381, el.p. krokialaukio.seniunija@arsa.lt;
Nemunaičio seniūnija tel.: (8 315) 41 971, el.p. nemunaicio.seniunija@arsa.lt;
Miroslavo seniūnija tel.: (8 315) 66 468,  el.p. miroslavo.seniunija@arsa.lt;
Pivašiūnų seniūnija tel.: (8 315) 29 368, el.p. pivasiunu.seniunija@arsa.lt;
Punios seniūnija tel.: (8 315) 68 640, el.p. punios.seniunija@arsa.lt;
Raitininkų seniūnija tel.: (8 315) 46 989,  el.p. raitininku.seniunija@arsa.lt;
Simno seniūnija tel.: (8 315) 60 757, el.p. simno.seniunija@arsa.lt.

Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir  lengvatų neįgaliesiems taikymo
Informuojame, kad visi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) sprendimai dėl asmenų dalinio darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių, kai baigiasi terminas, bus pratęsti automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir 30 kalendorinių dienų, jam pasibaigus. Taigi, asmenys neturi pateikti jokių dokumentų NDNT bei vykti į NDNT dėl termino pratęsimo.
Savivaldybės administracija slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų  mokėjimą  asmenims, turintiems teisę gauti tikslinę kompensaciją, NDNT nurodytais terminais taip pat pratęs be atskiro asmens prašymo, todėl kreiptis į savivaldybę nereikia.
Alytaus rajono savivaldybės administracija Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynus, nustatant specialiuosius poreikius pensinio amžiaus asmenims, pildys susisiekę su šiais asmenimis ar jų atstovais telefonu ar el. paštu.
Siekiant vengti bet kokio fizinio kontakto, NDNT asmenims, kurių negalios terminas pratęstas automatiškai, naujų dokumentų, patvirtinančių negalios statuso galiojimą, neišduos. Teisės aktais nustatytos lengvatos neįgaliesiems ir toliau bus teikiamos, pateikus turimą neįgaliojo pažymėjimą, kuriame nurodytas terminas baigiasi karantino galiojimo metu ir dar 30 kalendorinių dienų po jo.
Dėl klausimyno pildymo, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų  galit susisiekti nurodytais telefono numeriais ir el. paštu:
Jūratė Busilienė tel. (8 315) 73 220, el. p. jurate.busiliene@arsa.lt;
Lina Valūnienė tel.  (8 315) 74 558, el. p. lina.valuniene@arsa.lt
Dėl paslaugų namuose teikimo
Asmenims, gaunantiems socialines paslaugas namuose, bus užtikrintas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, aprūpinama maistu, medikamentais.  
Alytaus rajono savivaldybės informacija