Margučiai – kiaušiniai, kurių lukštai išmarginti dažant įvairiomis technikomis ar raižant ir yra vienas svarbiausių Šv. Velykų simbolių.

Margučių darymas – Europos tautodailės sritis. Meniškas kiaušinio lukšto marginimas, glaudžiai susijęs su kulto apeigomis. Joje matome tapybinius ir grafinius elementus, kartais jie glaudžiai susiję, kartais gi vienas ar antras iš tų dviejų elementų yra labiau išplėtotas – dominuojąs.

Margučiai yra žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir kone visose slavų tautose: Lenkijoje, Ukrainoje, Gudijoje, Čekijoje. Tikėtina, jog lietuvių tauta margučius perėmė iš slavų, nes latviai jų nežino. Margučių tradicijos neturi ir Vakarų Europos tautos, nors spėjama, kad kai kurios tą paprotį yra turėjusios. Dar prieš Kristaus gimimą kiaušinis buvo laikomas ne tik pavasario gamtos atgimimo simboliu, bet ir kiekvieno gyvio pradžios simboliu. Lietuvoje margučiai žinomi nuo XVI a. Ir pats žodis margutis yra kildinimas iš žodžio „margas“.

Todėl belaukiant Šv. Velykų vyr. bibliotekininkės J. Vaičiulienės kvietimu edukacinį užsiėmimą apie kiaušinių marginimą vašku bibliotekoje suaugusiems ir mokiniams vedė Kraštotyros muziejaus Informacijos ir edukacijos skyriaus muziejininkas G. Bernatavičius. Edukacijos metu dalyviai susipažino su seniausiu margučių marginimo būdu – marginimu vašku.

Kaip marginti? Atsakymą gavome edukacijos metu. Reikia paimti smailą pagaliuką, kuriuo imsime ištirpintą vašką ir padengsime kiaušinio paviršių vienodo storumo linijos raštais. Taip išpaišytą kiaušinį dedame į dažus, kurie nudažo tik nepadengtas vašku vietas. Išėmę kiaušinį iš dažų ir nuėmę vašką, gauname baltus raštus dažų spalvos fone. Norint šiuos raštus padaryti spalvotus, nudažytoji kiaušinio dalis vėl padengiama vašku, kiaušinis vėl dedamas į bet kurios spalvos dažus, kurie nudažo raštus. Kartoti galima daug kartų, priklausomai nuo to, keliomis spalvomis mes norime išmarginti margutį.

Kad visi galėtų pasigrožėti margučiais, gimnazijos fojė parengta kompozicija „Šv. Velykos“, kurioje vietą surado ir edukacijos metu numarginti margučiai. Be to, Velykų simboliais pasipuošė bibliotekos erdvės ir prie gimnazijos papuoštas „Velykų medis“. 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Krokialaukio filialo vyresn. bibliotekininkė
Jolita Vaičiulienė