Danielius Jakubavičius

Štai koks Girinis (Arūnas Narauskas) pasirodė Simno spec. m-kloje 2005-aisiais.