Kviečiame pažiūrėti ir paklausyti lyriškų Marijampolės rajono kultūros centro Igliaukos skyriaus ansamblio "Ygla" ansmblio dainų.

Vadovas Romas Aleksandravičius