PEDAGOGAS, TENORAS,  VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS – LIETUVYBĖS ŠVIETIMO IR BLAIVYBĖS IDĖJŲ PUOSELĖTOJAS

Alfonsas Čekauskas gimęs 1937metų kovo 11 dieną, Šalnos (Taujėnų vlsč.), lietuvių visuomenės veikėjas, dainininkas. Tenoras. Kilęs iš rezistentų šeimos, kuri dalyvavo ginkluotame pasipriešinime sovietų okupaciniam režimui. 1964m. –1974m. mokytojavo (1971m.–1974 m. Vilniaus 13 vidurinės mokyklos dabar Lazdynų vidurinė mokykla direktorius), 1975m.–1985m. dirbo profesinių sąjungų darbą. 1966m. baigė Vilniaus universitetą (lituanistiką). Lietuvoje ir pasaulyje (Švedijoje, Suomijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Italijoje, Rusijoje, Kazachijoje, Gruzijoje, kitose šalyse) yra surengęs apie 400 solinių koncertų ir pasirodymų. Nuo 1985m. Lietuvos blaivybės draugijos veikėjas, nuo 1989m. draugijos pirmininko pavaduotojas, 1992m.–1994m. pirmininkas. 1989 m. kartu su J.E. Kardinolu Vincentu Sladkevičiumi ir monsinjoru Kazimieru Vasiliausku uždegė Baltų Ainių atminties žvakę, tuomečiame Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dabar VDU Švietimo akademija), velionis glaudžiai buvo susijęs su pedagogų rengimo kalve, jam buvo svarbu švietimo ir mokytojų rengimo aktualijos. Velionio A. Čekausko pastangomis įsteigta Lietuvos šviesuolio vysk. M. Valančiaus, V. Kudirkos ir kitų iškilių asmenybių vardo premijos ir konkursai, kuriai apdovanoti daugelis iškilių Lietuvos ir užsienio dvasininkų, akademikų, visuomenės veikėjų lietuvybės ir blaivybės idėjų skleidėjų ir puoselėtojų. Nuo 1994 m. Baltų ainių draugijos pirmininkas, laikraščio Baltų ainiai vyriausiasis redaktorius. 2002 m. vienas Nacionalinės žalingųjų įpročių prevencijos tarybos įkūrėjų, prezidentas. Pasaulinio blaivybės ir humanizmo judėjimo (IOGT), Europos nerūkančiųjų teisių gynimo asociacijos (EUN), Šiaurės valstybių blaivybės judėjimų tinklo veikėjas. Tarptautinės blaivybės akademijos garbės akademikas (2007m.). A. Čekausko pastangomis Lietuvoje surengta daugiau kaip 160 specializuotų kongresų, konferencijų žalingų įpročių prevencijos klausimais (daugiau kaip 50 tūkst. dalyvių), vaikams, moksleiviams – apie 70 vasaros poilsio stovyklų (dalyvavo daugiau kaip 4000 vaikų). 2016 m. įkūrė asociaciją Mūsų tautos atmintis, surengė apie 20 jos konferencijų, daugiausia skirtų prezidentui A. Smetonai. Rūpinosi, prezidento A. Smetonos atminimo įamžinimu Vilniuje. Knygos XXI amžius ir tautos išlikimo pavojai (2001 m.), Mūsų kraštas (2011m.), Kur tas šaltinėlis (su kompaktine plokštele; 2018 m.), Blaivybės keliu (2019 m.). Velionis buvo gimęs kovo 11–ąją, o jo nuveikti darbai liudija tikrą nuoširdų pasišventimą Lietuvai. Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems ir sunkią liūdesio valandą esame drauge. Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų draugija. Atsisveikinimas su velioniu: Jeruzalės laidojimo namai - 1 salė – adresas: Kalvarijų g. 329, Vilnius 2019m. spalio 02 dieną, nuo: 16.00 val. Laidotuvės: 2019m. spalio 03 dieną, 14.30 val. Jeruzalės kapuose, Vilniuje.

Alfonsas Čekauskas gimęs 1937metų kovo 11 dieną, Šalnos (Taujėnų vlsč.), lietuvių visuomenės veikėjas, dainininkas. Tenoras. Kilęs iš rezistentų šeimos, kuri dalyvavo ginkluotame pasipriešinime sovietų okupaciniam režimui.

 1964m. –1974m. mokytojavo (1971m.–1974 m. Vilniaus 13 vidurinės mokyklos dabar Lazdynų vidurinė mokykla direktorius), 1975m.–1985m. dirbo profesinių sąjungų darbą. 1966m. baigė Vilniaus universitetą (lituanistiką). Lietuvoje ir pasaulyje (Švedijoje, Suomijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Italijoje, Rusijoje, Kazachijoje, Gruzijoje, kitose šalyse) yra surengęs apie 400 solinių koncertų ir pasirodymų.

Nuo 1985m. Lietuvos blaivybės draugijos veikėjas, nuo 1989m. draugijos pirmininko pavaduotojas, 1992m.–1994m. pirmininkas. 1989 m. kartu su J.E. Kardinolu Vincentu Sladkevičiumi ir monsinjoru Kazimieru Vasiliausku uždegė Baltų Ainių atminties žvakę, tuomečiame Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dabar VDU Švietimo akademija), velionis glaudžiai buvo susijęs su pedagogų rengimo kalve, jam buvo svarbu švietimo ir mokytojų rengimo aktualijos.

Velionio A. Čekausko pastangomis įsteigta Lietuvos šviesuolio vysk. M. Valančiaus,  V. Kudirkos ir kitų iškilių asmenybių vardo premijos ir konkursai, kuriai  apdovanoti daugelis iškilių Lietuvos ir užsienio dvasininkų, akademikų, visuomenės veikėjų lietuvybės ir blaivybės idėjų skleidėjų ir puoselėtojų. Nuo 1994 m. Baltų ainių draugijos pirmininkas, laikraščio Baltų ainiai vyriausiasis redaktorius. 2002 m. vienas Nacionalinės žalingųjų įpročių prevencijos tarybos įkūrėjų, prezidentas. Pasaulinio blaivybės ir humanizmo judėjimo (IOGT), Europos nerūkančiųjų teisių gynimo asociacijos (EUN), Šiaurės valstybių blaivybės judėjimų tinklo veikėjas. Tarptautinės blaivybės akademijos garbės akademikas (2007m.). A. Čekausko pastangomis Lietuvoje surengta daugiau kaip 160 specializuotų kongresų, konferencijų žalingų įpročių prevencijos klausimais (daugiau kaip 50 tūkst. dalyvių), vaikams, moksleiviams – apie 70 vasaros poilsio stovyklų (dalyvavo daugiau kaip 4000 vaikų).

 2016 m. įkūrė asociaciją Mūsų tautos atmintis, surengė apie 20 jos konferencijų, daugiausia skirtų prezidentui A. Smetonai. Rūpinosi, prezidento A. Smetonos atminimo įamžinimu Vilniuje. Knygos XXI amžius ir tautos išlikimo pavojai (2001 m.), Mūsų kraštas (2011m.), Kur tas šaltinėlis (su kompaktine plokštele; 2018 m.), Blaivybės keliu (2019 m.).

Velionis buvo gimęs kovo 11–ąją, o jo nuveikti darbai liudija tikrą nuoširdų pasišventimą Lietuvai.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems ir sunkią liūdesio valandą esame drauge. 

Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų draugija. 

Atsisveikinimas su velioniu:  

Jeruzalės laidojimo namai - 1 salė –  adresas:  Kalvarijų g. 329, Vilnius

2019m. spalio 02 dieną, nuo: 16.00 val.

Laidotuvės:

 2019m.  spalio 03 dieną, 14.30 val. 

Jeruzalės kapuose, Vilniuje.