IN MEMORIAM EGIDIJUS KELMONAS 1985-2023

 IN MEMORIAM EGIDIJUS KELMONAS 1985-2023

Nustojo plakus Lietuvos edukologijos universiteto alumno, pedagogo, sportininko, sporto trenerio Egidijaus Kelmono širdis. Velionis gimė 1985 metų spalio 29 dieną Alytuje. Mokėsi Alytaus Dainavos vidurinėje mokykloje (dabar progimnazija). Žaidė Alytaus „Aukuras Vidzgiris“, Alytaus „Vidzgiris“, Alytaus „Dainava“ futbolo komandose. Studijavo buvusiame Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar VDU Švietimo akademija Vilniuje). Sportininkas, pedagogas, sporto treneris, visų mylimas ir mylintis išliks mūsų atmintyje.

Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugija reiškia nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems. Tebus lengva velioniui Egidijui gimtoji Dzūkijos žemelė.

Atsisveikinimas:
Alytaus laidojimo namuose „Skausmo Užuovėja: – 4 salė. – (adresas : Rūtų g. 65, Alytus)

Žemiškais palaikais karste:
Antradienį – 2023 m. kovo 28 dieną, 9.00 val. – 14.00 val.

Šv. Mišios už velionį aukojamos:
Antradienį – 2023 m. kovo 28 dieną, Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje – 18.00 val.

Velionio palaikais urnoje:
Trečiadienį – 2023 m. kovo 29 dieną, 9.00 – 14.00 val.

Laidotuvės:
Velionio palaikai išlydimi:
Trečiadienį 2023 m. kovo 29 dieną – 14.00 val.
Laidojama: Alytaus m. Daugų g. kapinėse.                                                                                  


Rašyti komentarą