BIČIULĮ  JONĄ SADAUSKĄ (1950-2018)

PALYDINT...

Žmogus tik žemės pakeleivis,
Kokia bebūtų tragiška lemtis,
Lieka nuveikti darbai,
Atsiminimai, kartu prabėgusių dienų...
 

2018 metų sausio 27 d. vakare žuvo žinomas Dzūkijos bitininkas Jonas Sadauskas (1950 - 2018).  Velionis buvo vienas iš Alytaus  regiono ir Dzūkijos krašto bitininkų...  Visos Lietuvos bitininkų bendruomenė neteko savo bičiulio Jono Sadausko.  Visada jį prisiminsime, nuoširdų bičiulį, kurio mums truks.                      

Kartu labai liūdna, kad retėja mūsų bičiulių gretos, kiekvienais metais per bitininkų šventes, aukojamas Šventas Mišias, prisimename, tuos kurie išėjo, o jų per gausybę metų tiek daug, toks jau tas žmogaus likimas.  

Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai–žmonai, sūnums, bičiuliams, visiems pažinojusiems. Te bus lengva tau bičiuli Lietuvos žemelė. 

Bičiuliai – bitininkai.    

P.S. 2018 01 27 d.vakare apie 20 val. ugniagesiai skubėjo į Likiškėlių kaimą Alytaus r. kur jau atvira liepsna degė gyvenamasis namas. Užgesinus gaisrą, viduje buvo rastas žuvęs namo šeimininkas Jonas Sadauskas.

Asisveikinimas su žinomu Dzūkijos bitininku Jonu Sadausku, 
Alytuje laidojimo namuose "Gailestis", adresu: 
Maironio g. 24 / Pušyno g., Alytus.

Karstas išnešamas trečiadienį 2018-01-31: 10.30 val.