Birželio 15 dieną mirė daugiškis ilgametis sporto treneris Sigitas Junevičius, išugdęs daugelį vaikų bei paklojęs jiems tvirtus gyvenimo pamatus. Be tiesioginio darbo jis visuomeniniais tikslais dar rengė ir daugybę sporto varžybų, Aplink Sigitą sukosi visas Daugų sporto gyvenimas. Visada Jus prisiminsime ir geru žodžiu minėsime.

Video: