Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtukas


Jonas Aleksonis
gimė 1928 m. balandžio 2 d. Panaros kaime, Varėnos rajone. 1947 m. baigė Merkinės vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. Mokslus baigė 1952 m. ir įgijo mokslinio agronomo diplomą. 1959 m. vasarį Lietuvos žemės ūkio ministro Vytauto Vazalinsko įsakymu J. Aleksonis paskiriamas vadovauti naujai organizuotai Perlojos bandymų stočiai. 1965 m. sėkmingai apgina agrarinių mokslų daktaro disertaciją, 1978 m. už nuopelnus mokslui ir gamybai jam suteikiamas Lietuvos nusipelniusio agronomo garbės vardas. Jis ne kartą buvo apdovanotas  ordinais ir medaliais. Beveik 34  metus (1959-1992)  J. Aleksonis vadovavo Perlojos bandymų stočiai, vykdė mokslinius tyrimus, ruošė rekomendacijas žemdirbiams, dalyvavo mokslinėse konferencijose, skaitė mokslinius pranešimus. Mokslinio darbo kryptys: kultūrinių ganyklų įrengimas ir naudojimas kalvotose žvyro bei priesmėlio dirvose, daugiamečių pašarinių žolių auginimas, smėlio dirvų kultūrinimas ir naudojimas.

      Jonas Aleksonis mirė 2008 m.

     2015 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Perlojos bandymų stoties iniciatyva buvo išleista Jono Aleksonio „Bibliografija“. Leidinyje pateikta dr. J. Aleksonio gyvenimo ir veiklos apžvalga, atsiminimai apie mokslininką,  jo mokslo darbų ir kitų publikacijų bibliografija (1958-1995 m.,  192 bibliografiniai įrašai), J. Aleksonio, jo šeimos ir kolegų nuotraukos.

 

                                                                   Parengė  Elena Glavickienė

    Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja