Danielius Jakubavičius

Lapkričio 1-oji - visų Lietuvos žmonių susitelkimo diena, kada prisimenami Anapilin išėjusieji, kada surandama laiko (kaip ir visada jo neturint) aplankyti net ir tolimiausias kapines, pastovėti prie artimųjų kapų ir pasimelsti, bei sugrįžti į tuos senesnius laikus, kai Jie dar buvo šalia...

Prisimename gražius pasimeldimus lapkričio 1-ąją Alytaus r. Meškasalio ir Daugų kapinėse, kuriuose gražiai giedojo Joana ir a.a Antanas.