Gražiai Kalėdų giesmes Alovės Kūčių vakaronėje atliko Adrija Sinkevičiūtė ir mokytoja Daiva Laniauskienė.

Video: