Danielius Jakubavičius

2018 08 11 d. Varėnos r. Kasčiūnų kaime prie Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietės, partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodybos buvo pašventintas daugiškio Roberto Ožalinsko pagamintas naujas kryžius, pakeitęs ankstesnįjį, tačiau nuo laiko sudūlėjusį ir apgriuvusį.

Renginyje dalyvavo LR Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis ir Arvydas Anušauskas, Misija Sibiras dalyviai, daug kitų garbingų svečių ir krašto žmonių.

Apie tai foto ir video reportažai: