Kviečiame pažiūrėti kaip Kurnėnų Lauryno Radziukyno m-klos atvirų durų savaitės 6-osios dienos vakare koncertavo saviveiklininkai.

Auksės Čyžiūtės parengtas video: