Danielius Jakubavičius

Visą gegužės mėnesį Ilgų kaimo (Alytaus r.) bendruomenės namuose vyksta "Majavos" Gegužinių pamaldos. Apie tai trumpas video reportažas: