Lietuvoje Lurdo žvakių akcija jau vyksta 12- ąjį kartą. Šios akcijos tikslas – suteikti galimybę į piligriminę kelionę išvykti neįgaliems, vežimėlyje sėdintiems ligoniams ir jų padėjėjams, kurie rūpinasi kelionės metu. Maltiečiai kartu su neįgaliaisiais iš viso pasaulio vyksta į stebuklais garsėjantį miestelį Lurdą, Prancūzijoje. Per Motinos dieną šioje šventovėje kasmet maltiečiai atsiveža neįgaliuosius ligonius melsti sveikatos, dėkoti  ir dalyvauti šioje ypatingoje maldoje, užtariant Lurdo  šv. Mergelei Marijai. 

Džiugu, kad šiais metais į piligriminę kelionę ruošiasi vykti Pivašiūnų seniūnijos gyventoja. Maltiečiams vykdant akciją Pivašiūnų parapijos klebonas kun. V.Baublys kvietė parapijiečius prisidėti savo auka prie šios kelionės ir  dalyvauti akcijoje. Per šią akciją Pivašiūnų bažnyčioje ir Pivašiūnų bei Simno gimnazijose (prisidėjo mokytojai ir darbuotojai) buvo surinkta 272,- eurai. Alytaus miesto maltiečiai taip pat surinktas aukas paskyrė tai pačiai neįgaliajai. Nuoširdžiai visiems dėkojame. Noriu pacituoti ir padėkoti jų vardu sunkų kryžių nešančios šeimos žodžius:  ,,Žmonių auka- tai jau liudijimas tikėjimo brolių ir sesių širdžių gerumo bei stebuklo. Mes laikomės tvirtai įsitvėrę Viešpaties rankos ir glaudžiamės prie Jo širdies. Trokštame nuvykti padėkoti Dievo Motinai Marijai. Esame dėkingi asmeniškai kiekvienam.“

Mes, Pivašiūnų gimnazijos jaunieji maltiečiai, džiaugiamės ir linkime stiprybės bei stebuklo šioje kelionėje. Taip ir vyksta stebuklai, nes juos lydi meilė, gailestingumas.

Antroji akcija- tai dalyvavimas ,,Maisto banko“ akcijoje, kurią vykdėme Pivašiūnų parduotuvėje ,,Aibė“. Dėkojame parduotuvės šeimininkui R.Zajankauskui mielai mus priėmusius. Surinkti 56 vienetai produktų, už ką dėkojame aukojusiems. Šie paaukoti produktai bus išdalinti Pivašiūnų gimnazijos daugiavaikėms šeimoms ir Pivašiūnų seniūnijos vienišiems seneliams.

Dėkoju, kad šiose akcijose dalyvavo Pivašiūnų gimnazijos maltietės Gabija Puvačiauskaitė, Dainora Tereščenko, Simona Zinkevičiūtė, Natalija Kerevičiūtė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Venčkauskaitė, maltiečių savanorės Virginija Puvačiauskienė bei Roma Šmigelskienė. Akcijos savanoriams  padėkos raštais dėkojo ir  ,,Maisto banko“ organizatoriai. Taigi stebuklai vyksta per Meilės darbus.

                     Pivašiūnų gimnazijos maltiečių vadovė Laima Žemaitienė