Gruodžio  3  d. Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje vyko akcija ,,Maltiečių sriuba 2017 “, kurią organizavo Pivašiūnų gimnazijos jaunųjų maltiečių grupė. Gimnazijos virėjos Nijolė Cickevičienė ir Onutė Sakalauskienė visada mielai verda maltietišką sriubą, kad vyktų ši kilni ir graži misija. Dėkojame KASP Dainavos apygardos 1-ajai rinktinei, kuri šventoriuje pastatė palapinę, paskolino termosus. Dėkojame Pivašiūnų gimnazijos darbštuolėms moterims už ankstyvą ryto darbą, o parapijos klebonui V.Baubliui, kuris ragino parapijiečius ir visus esančius sekmadienio Eucharistijoje, prisidėti prie vykdomos akcijos, nelikti abejingiems  gerumo darbams.

  Pivašiūnų seniūnijoje nuo rugsėjo mėnesio du kartus per savaitę  yra vežiojama Maltietiška sriuba į namus. ,,Seneliai  žino ir laukia… miela matyti belaukiančius ir besidžiaugiančius, dėkojančius senelius už karštos sriubos lėkštę, duonelę. O kai  atsisveikiname, paliekame dėkojančius senelius širdyje visada išgirstame  maltietišką atliepą: ,,Gera daryti gera…”

    Todėl dėkoju visiems , o ypač maltiečių savanorei III gimnazijos klasės mokinės Gabijos Puvačiauskaitės mamai Virginijai Puvačiauskienei, gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui  Virginijai Venčkauskaitei, jaunosioms maltietėms Gabijai Puvačiauskaitei, Simonai Zinkevičiūtei, Dainorai Tereščenko, prisidėjusioms prie šios akcijos.  Surinkta auka (95,35 EUR.)  bus skirta Pivašiūnų seniūnijos stokojantiems seneliams.                                  

 

Pivašiūnų gimnazijos jaunųjų maltiečių grupės vadovė Laima Žemaitienė