Mobilioji programėlė „Ką veikti Alytaus rajone?“

 Mobilioji  programėlė  „Ką veikti Alytaus rajone?“

Alytaus rajono kultūros centro
teikiamos viešosios kultūros paslaugos tapo labiau  prieinamos gyventojams, o darbuotojų darbas –
kokybiškesnis, savivaldybei įgyvendinus projektą „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“.

Siekta pagerinti Kultūros centro teikiamų
paslaugų kokybę, centralizuoti paslaugos teikimą ir susisteminti informaciją,
gerinti viešąsias kultūros paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencijas.

Viena ryškiausių projekto įgyvendintų
veiklų – įrengta klientų aptarnavimo vieta Alytaus rajono savivaldybės pastato
pirmajame aukšte, Pulko g. 21, Alytuje.

Kultūros centras
atidarytas  2019 m. rudenį.  Per ketverius metus čia vyko daug įvairių
veiklų, etninę kultūrą puoselėjančių edukacijų ir renginių.
Įkurtos trys darbo vietos, rajono
tautodailininkų bei amatininkų darbų galerija, kuri nuolat atnaujinama. Jame
galima gauti informacijos apie Kultūros centro renginius, meno mėgėjų
kolektyvus, amatininkus, ūkininkus bei jų dirbinius ir produkciją, lankytinas
rajono vietas.

Kad informacija būtų dar
lengviau pasiekiama, sukurta mobilioji programėlė  „Ką veikti Alytaus rajone?“ „Apple“ ir „Android“ įrenginiams, ją
pristatanti informacinė skrajutė su  QR kodais, leidžiančiais lengvai pasiekti renginių kalendorių, suplanuoti
dalyvavimą juose, taip pat informaciją apie amatininkus ir edukacijas.

Kultūros centre įrengtas
informacinis terminalas, atnaujintas telefonų tinklas visose 11 rajono
seniūnijų.

Kultūros centro darbuotojai
gerino kompetencijas mokymuose,
surengtuose
gerosios patirties vizituose Italijoje ir  Neringos savivaldybėje.   Alytaus rajono delegacija Romoje susitiko su
Lietuvos ambasadoriumi Italijos Respublikoje Ričardu Šlepavičiumi, kultūros
atašė Julija Reklaite, lietuvių bendruomenės pirmininke Elze Di Meglio, lankėsi
ir bendradarbiavimo ryšius užmezgė su Italijos miestų Veletrio (Velletri) ir
Fraskačio (Frascati) savivaldybėmis, domėjosi vietos amatais. Su
Neringos
savivaldybės Liudviko Rėzos kultūros centro darbuotojais
aptarė sėkmes ir darbo problemas, pasidalijo kultūrinės veiklos, krašto
reprezentavimo Lietuvoje ir užsienyje patirtimi.

Siekiant įtvirtinti kultūros
paslaugas Alytaus rajone teikiančių įstaigų įsipareigojimus, klientų
aptarnavimo principus, paslaugų kokybės standartus ir užtikrinti gyventojų
lūkesčius atitinkančią kultūros paslaugų kokybę bei tinkamą aptarnavimą, buvo
parengta Piliečių chartija, įdiegti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
standartai. Bendras ir visoms vienodai taikomas vadybos pagrindas leido
užtikrinti efektyvesnį procesų planavimą, valdymo organizavimą bei kontrolės
vykdymą.

Įdiegti kokybės vadybos ir aptarnavimo
standartai padėjo konkrečiai apibrėžti teikiamų paslaugų spektrą, nustatyti
privalomus žingsnius, įvardyti atsakingus asmenis ir siektinus rezultatus.
Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo parengta veiklos organizavimo procesų
ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateikti
pasiūlymai dėl pakeitimų, atlikta paslaugų ir asmenų aptarnavimo procedūrų
(procesų) optimizavimo galimybių analizė ir pateiktos rekomendacijos, parengtas
koreguojamų procesų aprašas ir įdiegtų procesų ataskaita.

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro
struktūrą sudaro Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro administracija, 10
skyrių: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Luksnėnų, Miroslavo,
Nemunaičio, Punios, Simno ir Pivašiūnų amatų centras.

Įgyvendinto Europos Sąjungos
ir savivaldybės finansuoto projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ tikslas – padidinti gyventojų
pasitenkinimą Alytaus rajono savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis
ir viešosiomis kultūros paslaugomis bei asmenų aptarnavimu.


Projekto veiklos pradėtos
įgyvendinti 2017 m. ir tęsėsi iki 2023-ųjų. Įvairių darbų įvykdyta už
192 832,20 eurų, iš jų 163 907,37 eurų
skyrė Europos socialinis fondas
pagal 2014–2020 metų Investicijų veiksmų programos priemonę
Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
savivaldybėse“
. Iš Alytaus rajono
savivaldybės tarybos skirta 28 924,83 eurų.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Nuotr.

Mobilioji programėlė  „Ką veikti Alytaus rajone“ „Apple“ ir
„Android“ įrenginiams

2019 m. atidarytame Kultūros
centre teikiama informacijos apie rajono renginius, meno mėgėjų kolektyvus,
amatininkus, ūkininkus bei jų dirbinius ir produkciją.

Mobilioji  programėlė 
„Ką veikti Alytaus rajone?“
, ją pristatanti informacinė skrajutė su  QR kodais

Kultūros centre vyksta daug
įvairių veiklų.

Populiarios etninę kultūrą
puoselėjančios edukacijos.

Kultūros centre – nuolat
atnaujinama rajono tautodailininkų bei amatininkų darbų galerija.


Rašyti komentarą