Rugsėjo 1-oji kasmet pasikartojanti, bet kaskart vis kitokia. Šiemet ypatingai, kitaip, kaip ir visame pasaulyje: saugiai, išsiilgtai ir mielai...

Po iškilmingo  Lietuvos respublikos himno, akompanuojant mokytojams Gintautui  Pikūnui ir Algirdui Glovickiui, buvo atliktas mokyklos himnas „Muzika“.

Šventiniame sveikinime su Rugsėjo 1-ąja  Daugų seniūnė Irma Kašėtienė mokyklos kolektyvui linkėjo sveikatos, energijos, ugdant mokinius šiuo pasauliui nelengvu metu, o mokiniams - būti žingeidiems, aktyviems, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė visiems linkėjo kūrybiškumo, kantrybės, puikių pasiekimų, geriausios kloties ir svajonių išsipildymo. Pirmokėliams padovanojo pažymių knygelės ir rašiklius. Pasidžiaugta, kad nuo šio rugsėjo muzikos mokytis gali ir suaugusieji, kurie papildė mokinių gretas.


„ Ši mokykla Daugų ir Alytaus rajono vaikams -  tai  židinys, suteikiantis galimybę lavinti dailės, muzikos ir sporto įgūdžius.“ – tėvų vardu kalbėjo daugiškė Arūna Plytnikienė.

Šventės vedančioji, mokytoja Rasa Babarskienė, pristatė penkias gyvenimiškas mažojo princo pamokas pagal Antuano de Sent- Egziuperi knygą „Mažasis princas“. Šventinę muzikinę nuotaiką sukurti padėjo 3 klasės mokinė Ugnė Zenevičiūtė (kanklės, mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė),  5 kl. mokinė Emilija Grikevičiūtė (smuikas, mokytojas metodininkas Algirdas Glovickis), 6 kl. mokinė Aida Makselytė (fortepijonas, vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė); eiles deklamavo Nigrita Žvikevičiūtė ir Ąžuolas Karpiejus.

Susirinkusiems netrūko geros nuotaikos, matant vieniems kitus ir besišypsančias akis, tęsiant arba pradedant  kelionę į meno ir sporto tobulėjimo džiaugsmą.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė