Danielius Jakubavičius

Kviečiu pažiūrėti 2010 m. Simno parapijos namuose Motinos dienai skirtai vykusio koncerto. Iš Vlado Krušnos archyvo: