Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ katilinėje prieš pusmetį įrengtas ir pradėjo veikti naujas šildymo katilas. Jį įrengus ne tik palengvintas katilinę aptarnaujančių žmonių darbas, bet ir patiriama mažiau šilumos nuostolių,  šilumos gamyba efektyvesnė. Apie katilinės veiklą pasakoja jos vadovas Bronius Kvedaravičius.


– Kokie katilai gamina šilumą, ir koks kuras naudojamas Simno katilinėje?

– Simno miesto katilinėje nuo 2003 m. naudojamas biokuras, prieš tai buvo naudojamas mazutas. Šiuo metu veikia du biokuru kūrenami vandens šildymo katilai: VŠK-31 „Šila“ – 2003 m. gamybos,   2,3 MW galios katilas ir naujasis - ABKH-950, pagamintas 2020 m., 950 kW galios, su EK-250 šilumokaičiu. Įmonė   pati gamina biokurą iš nupirktos žaliavos. Pačių pagamintas   kuras yra kokybiškas, be priemaišų, jo mažas drėgnumas, didesnis kaloringumas.

– Kodėl reikėjo keisti senąjį, ar darbo kokybė pagerėjo, įrengus naują katilą?

– Naujas katilas su papildomais įrenginiais  pradėtas eksploatuoti 2020 m spalio 16 d., tuo pačiu vyko paleidimo – derinimo darbai. Viskas veikia puikiai.  Palengvėjo katilinę aptarnaujančių žmonių darbas. Katilo parametrų keitimas vyksta kompiuterio pagalba. Galima net nuotoliniu būdu stebėti, kaip veikia katilas ir siurbliai, reikalui esant - keisti parametrus. Senasis katilas jau buvo netinkamas eksploatuoti. Naujas įrenginys su priedais - šilumokaičiu, multiciklonu, kuro padavimo ir pelenų šalinimo funkcijomis – yra visiškai automatizuotas. Katile palaikoma  pastovi vandens temperatūra, o į šilumos trasas vanduo paduodamas pagal  oro lauke temperatūrą, tai leidžia sumažinti nuostolius šilumos trasose. Kuras į katilą iš sandėlio paduodamas sraigtiniais transporteriais pagal nustatytą režimą.

– Kiek kainavo naujas katilas,  ar investicijos atsiperka?

– Katilas, kiti reikalingi įrenginiai, projektavimas bei įrengimas kainavo 200 tūkst. eurų. Jau dabar galima pasakyti, kad naujojo katilo  naudingo veikimo koeficientas didesnis, į aplinką išmetama  mažiau teršalų, net iš katilo išeinantys  dūmai praeina pro šilumokaitį ir savo šilumą  atiduoda iš tinklų grįžtančiam vandeniui, taip  papildomai gaunama šilumos. 

Pagrindinis katilo keitimo tikslas buvo užtikrinti Simno miestui efektyvų šilumos tiekimą.  Lėšas katilinei skyrė Alytaus rajono savivaldybė. Įmonės darbuotojai prisidėjo darbais, kuriuos iš anksto buvome numatę atlikti.

– Ar  numatoma daugiau panašių projektų?

– Simno miesto katilinėje daugiau atnaujinimų nenumatoma. Bus atliekami tik einamieji šilumos trasų ir katilinės pastato bei įrenginių remonto darbai.

– Kam „Simno komunalininkas“ tiekia šilumą? Kokia šilumos kaina?

– Simne šildomi 18 daugiabučių,  10 įstaigų pastatų, 3 individualūs namai. Šilumos kaina kovo mėn. Simno mieste  yra 5,31ct/kWh be PVM. Pagal  50 bendrovių, tiekiančių šilumą kitiems vartotojams, mūsų kaina yra 27 vietoje. Mes esame mažiausias šilumos tiekėjas pagal šilumos gamybos apimtis. Šilumos kaina kiekvieną mėnesį kinta, nes kas mėnesį perskaičiuojama  šilumos kainos  dedamoji kintamoji dalis. Be to, eksploatuojame Venciūnų darželio katilinę, iš kurios šiluma tiekiama Venciūnų vaikų darželiui ir 6 butų socialiniam būstui. Venciūnų katilinė kūrenama gamtinėmis dujomis. Taip pat  Pivašiūnuose eksploatuojamas 18 butų socialinis būstas, kuriame naudojamas geoterminis šildymas.

Parengė Alytaus rajono savivaldybė