Birželio 16 dieną miesto šventės atidarymo metu paskelbti Kultūros premijų laureatai. Iš 12 kandidatų jais tapo Saulius Lampickas, Pranciška Danutė-Plytnikienė, Irena Buivydaitė – Kupčinskienė ir Kęstutis Ptakauskas. 

Sauliui Lampickui kultūros premija įteiktauž kūrybą medžio skulptūros ir kryždirbystės srityje, daugelio premijų, apdovanojimų, aukštų įvertinimų laimėjimą, dalyvavimą tarptautiniuose pleneruose ir stovyklose, užvertingiausių lietuvių liaudies dailės bruožų išsaugojimą medžio drožyboje, Alytaus vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje, už vieno tituluočiausių liaudies menininkų Lietuvoje vardo išlaikymą, dviejų prestižinių „Aukso vainiko“ apdovanojimų bei dviejų Liongino Šepkos premijų laimėjimą.

Irenai Buivydaitei-Kupčinskienei kultūros premija paskirtauž esė apie Alytaus miestą, žmones, kultūrą, straipsnius apie Alytaus menininkus, kultūros įvykius, miesto vaizdavimą autoriniuose romanuose, leidinių apie Alytaus miestą, kultūros ir istorijos paminklus, Alytaus teatrą ir Alytaus menininkus vertimą į anglų kalbą bei Alytaus miesto  ir kultūros bei meno pristatymą pasaulyje, vertėjaujant tarptautiniuose renginiuose.

Kęstučio Ptakausko nuopelnai, lėmę kultūros premijos skyrimą - VšĮ „Bonsai studija“ įkūrimas, Japonijos kultūros festivalių bei tarptautinių bonsai ir suiseki parodų, kongresų ir kitų su Japonijos kultūra susijusių renginių organizavimas, knygos „Ryto rasos sodas“ išleidimas, bonsai  muziejaus atidarymas ir japoniškų sodų kūrimas Lietuvoje ir užsienyje. Kęstučiui Ptakauskui Japonijos vyriausybės siūlymu birželio pabaigoje  bus įteiktas aukščiausias šalies apdovanojimas „Tekančios saulės ordinas su sidabro spinduliais“.

Pranciška Danutė Plytnikienė,  Alytaus miesto garbės pilietė, 2007 metų Alytaus kultūros premijos laureatė, apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino medaliu už pagalbą Lietuvai integruojantis į transatlantines ir Europos struktūras, kultūros premijos laureate paskelbta už 40 metų Alytaus vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje dainomis ir šokiais, daugiau nei 1500 koncertų surengimą, Liaudies meno studijos „Dainava“ įkūrimą ir vadovavimą, liaudies meno puoselėjimą, tarptautinių liaudies meno festivalių „Atvažiuoja kalėdos“, „Ateik saulute su pyragais!“ režisavimą, dirigavimą Dainų šventėms bei kitus režisūros ir projektų vadybos darbus Lietuvoje ir pasaulyje. 

Nuo 1991  iki 2017 metų Kultūros premija įteikta gerokai virš pusė šimto miesto  ir Lietuvos kultūros  puoselėjimui nusipelniusių alytiškių. Šiuo metu kultūros premijos dydis yra virš 1200 Eurų. 

 

Viešųjų ir užsienio ryšių informacija