Gruodžio 12 d. Varėnos rinktinės Kabelių užkardoje Raimundo Šilansko, užkardos vado pavaduotojo, kvietimu viešėjo kunigas  Pavelas Paukšto. Atsargos karininkas, buvęs Sausumos pajėgų karo kapelionas, dabar – Kabelių ir Marcinkonių parapijos klebonas, susitiko su Kabelių užkardos pareigūnais ir darbuotojais, Karinių oro pajėgų kariais.

Kun. P. Paukšto palaimino Kabelių užkardą ir transportą, linkėdamas pareigūnams geros ir saugios tarnybos, susikalbėjimo. Pasak kunigo, susikalbėjimas – stiprios komandos pagrindas, lemiantis ne tik gerą įstaigos psichologinį klimatą, bet ir darnų komandinį darbą. Kabelių ir Marcinkonių parapijų klebonas skatino kiekvienam advento metu patirti ir išgyventi laukimą, nes „Kalėdos yra tai, kas egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų. Kristus tampa Žmogumi, tokiu pačiu, kaip ir mes, pažįstantis skausmą, džiaugsmą ir dvejones“.

Kun, P. Paukšto gausiam Kabelių užkardos kolektyvui padovanojo kalėdaičių, kad kiekvienas pareigūnas, sėsdamas prie Kūčių stalo arba vykdydamas tarnybą, asmeniškai galėtų išgyventi šventinį bendrumo jausmą. Kunigas dėkojo Kabelių užkardos pareigūnams už jų tarnybą, už bendravimą ir už istorinės atminties saugojimą.

Kabelių užkardos vado pavaduotojas R. Šilanskas, dėkodamas kun. P. Paukšto už apsilankymą, padovanojo knygą apie pasieniečių darbą ir pakvietė užkardos kolektyvą pabendrauti su kunigu neoficialioje aplinkoje prie arbatos puodelio.

 Danutė Valentukevičienė