Punios seniūnijos atstovai penktadienį 2018 11 16 d. 19 val. visus kviečia į šaunią jų rengiamą seniūnijos šventę!