Graži mūsų Dzūkija.  Kalneliai su pušynėliais tarsi žaliomis kepurėmis, kloniai, lygumėlės ir vėl kalneliai... Pivašiūnų miestelyje tie kalneliai ypatingi: vieno viršūnėje puikuojasivisoje Lietuvoje žinoma ir mylima bažnytėlė, o ant kito – Pivašiūnų gimnazija. Šie du ypatingi pastatai tarsi žiūri vienas į kitą ir papildo vienas kitą džiaugsmu, tikėjimu, jaunystės svajonėmis ir siekiais.

Tokią dvasią pajuto Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ nariai, įėję į Pivašiūnų gimnaziją ir biblioteką, bibliotekos šeimininkės Marytės Burneikienės pakviesti į poezijos popietę. Bibliotekoje buvo jauku ir maloniai šilta, gal dėl to, kad čia pat lentynose išrikiuota daugybė knygų, o jose visada gyvos autorių mintys, jausmai... 

Į tą malonų jaukumą įsiliejo tėkmiečių skaitomos eilės. Literatų klubo pirmininkė Emilija Krušinienė ne tik supažindino su klubo veikla, bet ir paskaitė savo kūrybos. Renginys buvo be konkrečios temos, tai atvykusių literačių skaitomi eilėraščiai buvo labai įvairūs; juose buvo ir pavasaris, ir meilė, ir pamąstymai...  Irena Danilevičiūtė-Malmygienė gimė ir augo Pivašiūnų parapijoje Skraičionių kaime, mokėsi Junčionių kaimo mokykloje vienoje klasėje su Maryte Burneikiene. Susitikimas po daug metų buvo ir džiaugsmingas, ir graudus...Gal todėl Irutės skaitomos eilės dvelkė nostalgija ir meile gimtinei, o eilėraščiai, skirti mamai, sugraudino ir klausytojus.

Apie pavasarį, apie gimtojo krašto grožį skaitė eiles Regina Rasimienė, Lidija Cichockienė, Aušra Janonienė, Ona Baltrukevičienė. Scholastikos Kavaliauskienės gimtinė taip pat yra Pivašiūnų parapijoje. Jinai, kaip ir Irena, pirmiausia prisiminė, kaip mama vaikystėje vesdavosi į Pivašiūnų bažnyčią, kuri visam gyvenimui liko didinga ir ypatinga... 

Poezija ir dainos – neatsiejama... Juk dainų žodžiai tai kažkieno eilės. Visus sužavėjo Algirdo Glovickio ir Linos Leškevičienės duetas. Algirdo smuikas ir Linos gitara kiekvienoje dainoje nuo pirmų melodijos garsų tiesiog pagauna ir nepaleidžia... O ir dainos buvo pagal Pauliaus Širvio eiles. Pivašiūniškis Antanas Stanevičius pasidavė muzikos burtams ir prisijungė prie dainų atlikėjų.

Po nuoširdžių pokalbių prie arbatos visi išsiskirstė, žinodami, kad tokių susitikimų tikrai dar bus, nes poezija ir daina sujungia žmones. Visi renginio dalyviai dėkojo bibliotekininkei Marytei Burneikienei už gražiai ir turiningai praleistą popietę. 

Scholastika Kavaliauskienė