MOPT Pivašiūnų Maltos grupė nuo rugsėjo mėnesio vykdo projektą  ,,Maistas ant ratų‘‘ vienišiems ir pagalbos stokojantiems gyventojams. Kiekvieną trečiadienį  Pivašiūnų Maltos grupės vadovė Laima Žemaitienė  lanko seniūnijos gyventojus, pradžiugindama karšta sriuba, duona, o kartais ir   maisto produktais, kuriais pasidalina Alytaus maltiečiai.

 MOPT Pivašiūnų Maltos grupė nori pasidalinti žinia, kad šiais laikais dar reikalinga pagalba žmonėms, neturintiems socialinių įgūdžių.

Alytaus r. Pivašiūnų sen. Skraičionių k. gyventojas Vytautas Č.  po gaisro, sudegus gyvenamam namui, apsigyveno neapšiltintame, be elektros garaže. Pivašiūnų maltiečiai matydami šią žmogaus bėdą vasario mėnesį ėmėsi iniciatyvos įvesti elektrą jo gyvenamame būste.

Šių metų birželio 13-oji dieną buvo ypatinga Vytautui Č. ir mums, maltiečiams, nes jo gyvenamame būste (garaže) po 15 metų įsižiebė elektra.

Šiandien noriu dėkoti visiems, kurie neatsisakė padėti. Pirmiausia dėkojam Pivašiūnų klebonui dekanui V. Baubliui, kuris padrąsino ir palaimino šiam darbui. Nuoširdžiai dėkojam AB mašinų gamyklos ,,Astra“ vadovams S. Bondarevui ir O. Tutlienei, nes jų dėka turėjome lėšų atlikti visus reikalingus darbus įvedant elektrą. Dėkojam LESTO Alytaus regiono klientų aptarnavimo centro vadovui  A. Cikanui, kuris uždegė žalią šviesą visiems tolimesniems darbams, dėkoju elektrikams S.Rimkui už dokumentų tvarkymą, V. Biliui, atlikusiam visus darbus montuojant ir tiesiant kabelius. Taip pat dėkojame UAB ,,Lankavos“  vadovams už nuolaidas elektros prekėms. Taigi gerų žmonių dėka šiandien Vytautas džiaugiasi elektra ir sako: ,, jog tik pradėjus trumpėti dienoms supras, kokią dovaną  jam padovanojo maltiečiai“.

Kai norime vieni kitiems padaryti gera, belieka siekti tikslo ir tikėti, jog viskas įmanoma, o kai matai rezultatus, tai ir tie rūpesčiai, rodos, nebuvo tokie sunkūs- dalinosi Pivašiūnų maltos grupės vadovė L. Žemaitienė.                                                

 

                                                            Pivašiūnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, MOPT Pivašiūnų Maltos grupės savanorė Virginija Venčkauskaitė