Valkininkų kraštas ypatingas ne tik savo gamtos grožiu, turtinga istorine praetimi bei jos paminklais ,bet ir gyvo bei įtaigaus žodžio meistrėmis- kaimo poetėmis. Į susitikimą su Naujųjų Valkininkų bibliotekos skaitytojais atvyko dvi Valkininkų krašto poetės- Eugenija Strazdienė ir Dana Ivanauskaitė- Volungevičienė.

     Eugenija Strazdienė  pristatė savo vienuoliktąją  knygą „Atmintis“. Kūrybos rinkinį apžvelgė ir pristatė mokytoja Marija Šokaitienė. Ši knyga skirta autorės tėvų  100-sioms metinėms atminti. Joje surinkti archyviniai duomenys apie mamos ir tėvo geneologiją nuo XIX amžiaus.Apie tai kalbama pimojoje dalyje. Antrojoje knygos dalyje „Auroros dienoraštis“ –kūrinio herojės, jautrios kūrėjos gyvenimas nuo mažų dienų iki brandos. Trečioji knygos dalis- tai paskutinių trejų metų poezija.Svarbu paminėti, jog šioje rinktinėje atsispindi ir skausminga šiandienos problema- emigracijos tema.

     Dana Ivanauskaitė- Volungevičienė pristatė savo pirmąją eilėraščių knygą.Tai padaryti padėjo bendražygė ir įkvėpėja Eugenija Strazdienė. Autorė padėkojo kolegei už kantrybę, pagalbą ir poetinio kelio krypties parodymą. Pasak autorės , šioje knygelėje sugulė mintys, svajonės, meilės laukimas, išgyvenimai, džiaugsmas, nusivylimai ir šilti prisiminimai.Poetė teigė, kad jos eilėraščiai gerokai „subrendo“.Tai ypač akivaizdu lyginant jaunystės metų ir šiandien sukurtus eilėraščius. Atsiliepdami į autorės kreipimąsi, bibliotekos skaitytojai labai šiltai priėmė jos poeziją. Popietės dalyviams autorė padovanojo savo knygų su autografu.

      Valkininkų kultūros centro moterų ansamblis „Santaka“( vadovė Aldona Japertienė)  yra įdainavęs ne vieną dainą pagal poečių  Eugenijos Strazdienės, Marijos Inkrataitės- Blažulionienės, Dalios Kavaliauskienės eiles, todėl ir šio renginio metu skambėjo dainos, kurias atliko ansamblio dainininkės. Dalios Kavaliauskienės eilėms muziką sukūrė Aldona Japertienė.

      Susitikimas su poetėmis padėjo skaitytojams geriau pažinti savo krašto kultūrą ir patirti daug gerų emocijų.

Naujųjų Valkininkų bibliotekos  bibliotekininkė Danutė Blažulionienė