Anapilin iškeliavo Šarūnas Velička, (1973 05 17 - 2020 11 13) Daugų kapelos "Savi" muzikantas ir buvęs policininkas. Ilsėkis ramybėje.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą šeimos nariams.

Velionis šarvojamas šeštadienį Dauguose 12 val. Laidojamas bus sekmadienį šalia esančiose kapinėse 12 valandą.

Prisiminkime kaip kadaise Šarūnas koncertavo minėtos kapelos gretose:

(Už video tariu ačiū a.a. Vladui Krušnai, Ilonai Zapolskienei ir Sauliui Belickui):