Alytaus  r. meno ir sporto mokyklos Pivašiūnų skyriuje vyko sceninės patirties ugdymo renginys ,,Muzikinės medijos draugams“, kuriame dalyvavo pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo – smuiko, akordeono ir kanklių klasės mokiniai.  Sceninės patirties  renginio tikslas: pajausti kūrinio pulsaciją ir improvizuotai jam pritarti ritminiais instrumentais.

Muzikos medijų tėvu laikomas M. McLuhanas teigė, kad medija yra žmogaus kūno tęsiniai, pavyzdžiui, kalba. Medijos – tai bendravimo, komunikavimo įrankis, technologinė priemonė, kuri  keičia ir pačią bendravimo formą. Medijos tik paįvairina veiklą.

Renginyje nebuvo naudojama kompiuterinė muzika, video klipai, o skambėjo tik gyvai  atliekami muzikiniai kūriniai, kuriuos atliko kanklininkė Paulina Dičkutė (mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė) ir smuikininkai; Arnas Žilionis, Rūta Degėsytė ir Miglė Užkuraitytė - fleita.(mokytoja metodininkas Algirdas Glovickis).

Mokytojas A. Glovickis renginio dalyvius supažindino su įvairių mušamųjų muzikos instrumentų rūšimis, istorija, atlikimo ypatumais ir  sudarė unikalią galimybę improvizuotai jais pagroti. Kiekvienas dalyvis įsitraukęs į ritmo atlikimo veiklą, sprendė, kokia ritminė improvizacija geriau tiktų, koks ritminis derinys geriau atskleistų turimą instrumentą. Didžiausią džiaugsmą suteikė ,,laisvos improvizacijos“ atlikimo momentas, kai pagrindinės ritminės figūros sugalvojamos spontaniškai pritariant, o ne iš anksto numatytos.

Renginio sumanytoja, mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė, pasitelkusi jaunuosius muzikantus įgyvendino naujas muzikos medijas, išprovokavo ritmines improvizacijas ir kūrybines naujoves.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija