Šiandien  Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė bei Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Rūta Baliukonienė nuotoliniu būdu bendravo su dviejų LR Seimo komitetų pirmininkais – Biudžeto ir finansų komiteto vadovu Mykolu Majausku bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovu Laurynu Kasčiūnu. 

Klausimų savivaldybės atstovai turėjo nemažai, pradedant nuo Alytaus rajono savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti 2021 m. biudžete skirta suma, baigiant „Ateities DNR plano“ ir RRF (Recovery and Resilience facility) - ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių perspektyvomis. 

Abiejų Seimo komitetų pirmininkai buvo informuoti, kad savivaldybės   lėšų portfelis savarankiškoms funkcijoms atlikti šiemet sumažėjo 362 tūkst. eurų.  Bendras mažėjimas šalyje - ne toks didelis. 

Taip pat klausta dėl socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams lėšų panaudojimo. Prieš kelerius metus Alytaus rajonas dalyvavo pilotiniame projekte, pagal kurį savivaldybės pačios galėjo spręsti, kaip panaudoti sutaupytas socialinės paramos lėšas. Dabar  įstatymų leidėjai teikia  baigtinį sąrašą atvejų, nepaliekant savivaldybės tarybai teisės spręsti reikmių. 

Siūlyta grąžinti iki 2018 m. sausio 1 d. įstatymo 4 str. 5 d. formuluotę: ,,5. Nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, atsižvelgiant į poreikį, pirmiausia naudojamos kitai socialinei paramai finansuoti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka“. 

Taip pat buvo aiškinamasi ir dėl mokinio krepšelio lėšų panaudojimo, mokinių skaičiaus klasių komplektuose susiejimo su mokinio krepšelio lėšomis, neadekvačiu jų dydžio mažėjimu, jeigu klasės komplekte trūksta bent vieno vaiko. 

Vadovaujantis 2018 m. liepos 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  buvo prašoma atsižvelgti į kaimiškųjų savivaldybių situaciją dėl mažėjančių mokinių (vaikų) skaičiaus (ypač priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo vaikų skaičių kaimiškosiose savivaldybėse) ir persvarstyti tvarkos aprašo 2 priedo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mažiausią sąlyginį grupės mokinių skaičių, jį sumažinant, kadangi išlaikyti mokytojus (auklėtojus) tampa nebeįmanoma. Mokinių skaičiui esant mažesniam negu numatyta tvarkos apraše, gaunamas mažesnis klasės krepšelis, tačiau išlaikyti pedagoginių darbuotojų skaičių vis tiek reikia tokį patį, kaip ir esant pilnai grupei. 

Kitas aktualus klausimas - savivaldybių skirstymas pagal teritorijų verslui kuriamas sąlygas. Pernai pagal šį biudžeto punktą Alytaus rajonas gavo 187 tūkst. eurų, todėl galėjo paskatinti verslą, buvo sukurta daug naujų darbo vietų. Šiemet tokia parama nenumatyta. Kodėl? 

Savivaldybės meras A. Vrubliauskas sakė esąs sutrikę dėl  „Ateities DNR plano“ ir RRF numatytų ekonomikos gaivinimo priemonių. 

„Buvome raginami kuo greičiau rengti ir teikti projektus, nes lėšas reikia įsisavinti labai greitai. Dabar girdime, kad „Ateities DNR planas“ ir RRF - sustabdytas. Tai kas laukia mūsų projektų?“ – klausė meras A. Vrubliauskas. 

Į dalį klausimų Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas M. Majauskas pateikė konkrečius atsakymus, kitas problemas žadėjo pasiaiškinti su ministerijų vadovais. Jis padrąsino Alytaus rajono savivaldybę, kad „Ateities DNR planas“ bei RRF niekur nedingo, tik kol kas nuspręsta peržiūrėti ir naujai įvertinti projektų teikimo tvarką bei jų atrankos kriterijus. 

„Sulaukėme tokių odiozinių projektų, kurie galėtų diskredituoti visą ekonomikos gaivinimo planą, - sakė  M. Majauskas. – Todėl keliems mėnesiams projektų priėmimas sustabdytas ir bus peržiūrėtas. Tikrai liks  projektai, susiję su skaitmenizavimu, moksliniais tyrimais, žaliąja ir žiedine ekonomika“. 

Su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovu L. Kasčiūnu aptarti pastaruoju metu aktualūs vakcinavimo tvarkos klausimai, šios tvarkos kaitaliojimas ir paskutiniai griežtinimai. 

Komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas  sutinka, kad buvo priimta keistų sprendimų, tvarka keičiama, ji problemiška, bet tikimasi šiuos klausimus pagaliau sureguliuoti. Sveikatos apsaugos ministras įpareigojo vakcinavimo procesą kontroliuoti savivaldybių administracijų direktorius. 

Taip pat L. Kasčiūnas patvirtino, kad jis nepamiršo rinkiminio pažado rūpintis Dzūkijos regiono reikalais ir pasiūlė savivaldybės vadovams artimiausiu metu organizuoti nuotolinius pasitarimus su atskirų ministerijų vadovais, Vyriausybės kanceliarija, kad būtų greičiau sprendžiami Alytaus rajono savivaldybės iškelti klausimai.

Alytaus rajono savivaldybės informacija 

Nuotr.: nuotolinio pasitarimo metu - Mykolas Majauskas, LR Seimo  Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas; Laurynas Kasčiūnas - Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas; Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas; administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė; Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Rūta Baliukonienė.