Danielius Jakubavičius

2018 06 17 d. Alytaus r. Meškasalio kapinėse bus šventinamas kryžius šio kaimo mirusiems atminti.

Mama visada svajojo namuose kaip kadaise turėti kokį kryžių, tačiau kam jis vien sau. Perkalbėjau geriau jį pastatyti gimtojo kaimo Meškasalio kapinaitėse, visų mūsų mirusiems atminti. Atvykite!