Danielius Jakubavičius

Liepos 6 dieną Senosios Varėnos bendruomenė Švento arkangelo Mykolo bažnyčioje iškilmingomis šventomis mišiomis pradėjo savo kasmetinę šventę, po kurių klebonas Pranciškus Čivilis perrinktai bendruomenės pirmininkei Ilonai Zalanskienei įteikė vadovės regalijas bei visi kartu sugiedojo šalies himną.     

Netrukus klebonas už šioje bažnyčioje surengtą knygos pristatymą bei meno parodą padėkos ženklą – žvaigždę įteikė Valentinui Algirdui Kaliūnui, kuris po apdovanojimo kartu su kompozitoriumi Alvydu Jegelevičiumi atliko dainą “Eik, vaike, eik….” 

Po to garsus šio krašto bažnytinis choras “Sonata”, savo 5-ojo gimtadienio proga,  visiems susirinkusiems padainavo savo skambiausias  dainas,  o vėliau įvairius kūrinius atliko ir jaunieji bendruomenės nariai.