Simne - ir vėl tradicinis, jau 27-asis Simno spec. mokyklos teatro studijos "Runa" premjerinis spektaklis, šįkart režisierius Arūnas Narauskas su savo šauniais aktoriais pagal H. K. Anderseno pasaką, parodė puikų spektaklį "Mergaitė su degtukais". Vaidinimą žiūrėjo ir vėliau teatros studiją sveikino žymūs mūsų šalies aktoriai Larisa Kalpokaitė su Jonu Braškiu ir žinoma visi bendraminčiai. Ačiū už nepakartojamas akimirkas! Video rengiamas.