Kiekvienais metais Alytaus rajono Simno specialiosios mokyklos teatras Runa pristato po vieną premjerinį spektaklį. O jų nenuilstantis mokytojas  režisierius Arūnas Narauskas kartu su savo aktoriais  sukūrė net 27.  Žvilgterkime kaip  vyko  2021 metų spektaklio "Mergaitė su degtukais" pasiruošimas ir pati premjera.

Video:


Visas spektaklis: