Šokių festivalis “Narpulynė” Simne suvienijo visus Lietuvos regionus (video)

 Šokių festivalis “Narpulynė” Simne suvienijo visus Lietuvos regionus (video)

Spalio 23 d. Simno kultūros namuose vyko liaudiškų šokių festivalis-subuvimas NARPULYNĖ.

Šventėje dalyvavo tautinių šokių kolektyvai iš visų Lietuvos regionų ir kaimyninės šalies Lenkijos.

Aukštaitijai atstovavo Pasvalio kultūros centro Ustukių skyriaus liaudiškų šokių grupė ŠĖLTINIS (vad. Nida Sakalauskienė), Žemaitiją – Raseinių kultūros centro Ariogalos liaudies šokių kolektyvas SUTARTINIS (vad. Marija Kvietkuvienė), Suvalkiją – Marijampolės kultūros centro Želsvos skyriaus liaudies vyresniųjų šokių grupė ŽALTYTIS (vad. Asta Volungevičienė). Iš Punsko lietuvių kultūros namų atvyko liaudiškų šokių grupė VYČIAI (vad. Asta Pečiulienė).

Video:

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro vyresniųjų liaudies šokių grupės NARPULIS iš Santaikos (vad. Rasa Janeliūnienė ir Rasa Navakauskienė), SVIRTIS iš Miroslavo skyriaus (vad. Rasa Janeliūnienė) ir jaunimo šokių kolektyvas GOJELIS iš Butrimonių skyriaus (vad. Živilė Patinskaitė) atstovavo Dzūkijos regioną.

Kolektyvai atliko po du liaudies šokius. Visus suvienijo bendras liaudiškas šokis GRANSKVERAS, kurį šoko visi kolektyvai kartu.

Subuvimą muzikiniais kūriniais papuošė Simno skyriaus liaudiškos muzikos kapela SIMNYČIA (vad. Robertas Vilkauskas) ir muzikos grupė BENT.

Šventėje puikią nuotaiką kūrė vedėja Apolionija Zizirskienė.

Šis susibūrimas suteikė labai daug gerų emocijų tiek kolektyvams, tiek žiūrovams. Buvo labai įdomu susipažinti su kiekvieno krašto liaudies šokiu, jo muzikiniais ypatumais, tautinio kostiumo savitumu, juostų raštais.

Kolektyvai susibūrę draugėn įrodė, kad liaudiško šokio tradicijos lieka aktualios ir šiuolaikinėje visuomenėje. Kad tai, ko mus išmokė seneliai ir proseneliai yra gyva ir gražu, kad gali būti tobulinama, įvilkta į naują modernesnį rūbą, kad tautinis palikimas gali suvienyti ne tik šalies miestus, miestelius, kaimus, bet ir kaimynines tautas. Manau, kad festivalis turės ir didelę išliekamąją kultūrinę ir meninę vertę. Užmegzti ryšiai su dalyvavusiais kolektyvais skatins gražias iniciatyvas, geranorišką bendravimą, keitimąsi koncertinėmis programomis. 

Renginys buvo vykdomas pagal projektą, finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir Alytaus rajono savivaldybės lėšomis.

Ačiū renginio rėmėjams: IĮ „Gėlės Santaikoje“, Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariams Danieliui Jakubavičiui ir Jūratei Overaitytei, santaikiškiams Aldonai Turauskienei, Algimantui Mockevičiui ir Jurgitai Andriuškevičienei, garso operatoriui Sauliui Belickui, šviesos operatoriui Jonui Kazakevičiui.

Projekto vadovė Rasa Navakauskienė


Rašyti komentarą