Šiais 25-ais Suaugusiųjų švietimo metais, mokomės ir džiaugiamės visoje Lietuvoje.  Informacija tiksli - mokymosi savaitės metu įvyks apie 700 įvairaus pobūdžio renginių suaugusiems. Kas skaitys ir diskutuos, pieš ir šoks, sportuos ir gamins patiekalus, mokysis kalbų ir plaukios, tobulins skaitmeninį raštingumą ir lavins atmintį…

Susibūrę šiandien – lapkričio 21 dieną  Alytaus r. meno ir sporto mokykloje, klausėmės paskaitos „Lietuviškas žodi, gyvuok“ – kurią skaitė Aida Kliukinskienė (Alytaus kolegijos dėstytoja). Aida suprantamai mokė rašybos, jautriai pasakojo apie lietuvių kalbos reikšmę. Skaitė Marcelijaus Martinaičio, Justino Marcinkevičiaus eiles, supažindino su naujausiais žodžiais.  Aukštaitiškai  vaikystės nuotykius  pasakojo – Janina Seiliuvienė, žemaitiškų drabužių ypatumus pristatė – Alvyra Mikailionienė o dzūkiškai dainavome mes: Rasa Babarskienė, Joana Laugalienė ir Algirdas Glovickis. Mokykloje salėje gėrėjomės Stilizuoto tautinio kostiumo paroda.

Manau ir kitais metais bandykime  naudotis visomis žavingomis mokymosi galimybėmis. 

                                                                      Vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė