Danielius Jakubavičius

2020 10 23 Varėnos r. Subartonyse pristatytas renovuotas Vinco krėvės muziejus.

Apie tai foto ir video reportažas: