Spalio 5 d. Varėnos kultūros centre vyko graži Tarptautinės mokytojo dienos šventė. Kaip ir kasmet krašto pedagogai susirinko šventiškai ir pakiliai nusiteikę. Šį kartą jų laukė ne viena šilta bei džiugi staigmena. Vakaras prasidėjo Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų paruošta kompozicija, kurią simboliškai vainikavo žiūrovams išdalinti obuoliai.

Su profesine švente pedagogus pasveikino Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė. Ji į mokytojus kreipėsi šiltais žodžiais: „Pirmiausia linkiu Jums asmeninės gerovės. Tik sveikas ir laimingas žmogus yra kūrybiškas. Linkiu Jums didelio tikėjimo savo darbo prasme ir verte. Mokytojo profesionalumas, kompetencija ir nuostatos ugdo mokinių pasitikėjimą, augina pasitikėjimą Valstybe.“ S. Bingelienė perskaitė ir Seimo nario Juozo Baublio sveikinimą, kuriame mokytojams buvo linkima vidinės motyvacijos augti kartu su savo mokiniais ir visuomenės įvertinimo, jog pedagogus lydėtų ieškojimai ir atradimai, sėkmė ir prasmė kilniame gyvenimo kelyje.

Mokytojus su švente pasveikino Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. Laikydamas rankose mokinių įteiktą obuolį, pastebėjo, jog visi į mokyklą ateiname kaip maži nesunokę obuoliukai ir mokytojų meilės, kūrybiškumo, įdėtų pastangų bei ilgalaikio darbo dėka užaugame, įgyjame žinių, tampame atsakingi ir pilietiški, pasirenkame savąjį kelią. Meras nuoširdžiai padėkojo mokytojams ir įteikė padėkos raštus už nuopelnus ugdant jaunąją kartą. Šiais metais buvo apdovanoti dešimt aktyviausių mokytojų. Už mokinių įtraukimą į visuomeninę ir pilietinę veiklą padėkos įteiktos Matuizų pagrindinės mokyklos mokytojai Rūtai Augustinavičienei bei Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojoms Renatai Bakulienei ir Ritai Lysenko. Už veiksmingą bendradarbiavimą su mokiniais, skatinantį nuolatinius mokinių laimėjimus rajone ir šalyje – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojui Vytautui Černiauskui ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytojai Aušrelei Kauneckienei. Už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybišką ugdymą – Žilinų pagrindinės mokyklos mokytojai Gemai Bankauskienei ir buvusiai Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojai Genei Kašėtienei. Už kūrybišką darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, už pagalbą jiems adaptuojantis visuomenėje – Varėnos specialiosios mokyklos mokytojai Jadutei Akulavičienei. Už dalykinių ir metodinių gerosios patirties ir inovacijų sklaidą – Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojai Linai Alubauskienei. Už priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo ugdymą – Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojai Astai Rimkuvienei.

Tarptautinės mokytojų dienos proga pirmą kartą Varėnos krašto istorijoje mokytojui įteiktas garbės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“. Meras A. Kašėta jį įteikė buvusiam rusų kalbos mokytojui ir aviamodelizmo pradininkui bei puoselėtojui Varėnos rajone Vytautui Dunderiui. Jis savo darbais garsino Varėnos kraštą, paruošė dešimtis moksleivių, jaunių ir suaugusiųjų aviamodelių sporto varžybų nugalėtojų ir prizininkų. A. Kašėta pažymėjo: „Džiaugiuosi, kad ir man teko pažinti Vytautą Dunderį kaip puikų pedagogą ir žmogų...“

Vytauto Dunderio nuopelnai dideli, o gyvenimo kelias sudėtingas. Jis gimė 1933 m. gegužės 9 d. Vaikantonių kaime, Daugų valsčiuje. Su tėvais jam teko patirti nelengvą tremtinio dalią – šeima 1941 m. birželio 16 d. buvo ištremta į Altajaus kraštą, o vėliau prie Laptevų jūros, į Trofimovsko salą. Šeimai teko patirti atšiaurų klimatą ir išgyventi skurdžioje žemėje. Nepaisant sudėtingų gyvenimo sąlygų, V. Dunderis neprarado vidinės stiprybės. Jis kabinosi į gyvenimą, mokėsi, o 1956 m. baigė Jakutsko valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo rusų kalbos mokytojo specialybę. Trejus metų dirbo Žigansko vidurinės mokyklos direktoriumi. Visgi gimtinės ilgesys buvo stiprus, ir 1958 m. V. Dunderis grįžo į Lietuvą, pradėjo dirbti Nedzingės vidurinės mokyklos mokytoju, o nuo 1967 m. rugpjūčio 25 d. buvo perkeltas į Varėnos vidurinę mokyklą, kur dirbo iki 1992 m., kai išėjo į užtarnautą poilsį. Dirbdamas Varėnos vidurinėje mokykloje, Vytautas susidomėjo aviamodeliavimu, pradėjo gaminti lėktuvų modelius, subūrė jaunųjų aviamodelininkų būrelį, šiuo sportu „užkrėtė“ ne vieną dešimtį savo mokinių, išugdė ne vieną čempioną ir prizininką, skynė pergalės laurus Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1968 m. kaip Varėnos komandos vadovas dalyvavo respublikinėse pirmenybėse ir čempionatuose. Varėnos komanda – daugkartinė šalies pirmenybių nugalėtoja. Jo modeliuotojai A. Žilinskas, G. Vaitekūnas V. Ivančikas – daugkartiniai Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų aviamodelizmo čempionai, kiti būrelio nariai – prizininkai įvairiose modelių klasėse. Kai kurie aviamodeliavimo būrelio nariai „užsikrėtė šia liga“ ilgam, o jų laisvalaikio pomėgis netgi padėjo apsispręsti pasirenkant tolimesnį gyvenimo kelią. A. Žilinskas, S. Jarmalavičius ir L. Jonys vėliau pasirinko aviatoriaus specialybę. Prieš penkiasdešimt metų Varėnoje V. Dunderio paleista „gera aviamodelizmo bacila“ turėjo plačią dirvą ir sėkmingai tarpsta iki šiol. Kiekvienus metus savivaldybėje pagerbiant mokinius, iškovojusius prizines vietas įvairiuose konkursuose ir olimpiadose, visada būna apdovanojami ir Varėnos vardą šalyje sėkmingai garsinę jaunieji aviamodeliuotojai. Už nuopelnus aviamodelizmui Vytautas Dunderis 1997 m. apdovanotas S. Dariaus ir Girėno medaliu, o 2013 m – Lietuvos aviaklubo įsteigtu II laipsnio garbės ženklu. Nors mokytojas jau pensininkas, bet jis dar domisi, kaip sekasi jauniesiems rajono aviamodeliuotojams, kuriuos moko gaminti aviamodelius ir ruošia varžyboms jo išugdyti mokiniai.

Tarptautinę mokytojų dienos šventę vainikavo gražus koncertas. Dainininkė Evelina Sašenko atliko programą „Meilės istorija pagal Edith Piaff“. Perteikti Paryžiaus dvasią atlikėjai padėjo talentingi muzikantai – Nerijus Bakula (akordeonas) ir Paulius Zdanavičius (fortepijonas). Pedagogai labai džiaugėsi šiltu renginiu ir nuoširdžiu dėmesiu jiems. 

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė