Danielius Jakubavičius

Vaikišką dainelę "Trys nykštukai" atlieka Virginija Narauskaitė Akompanuoja ji pati kartu su Rolandu Gumausku.