Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai neaplenkė ir Valkininkų. Belaukiant šios iškilios datos miestelis ir daugelis įstaigų pasipuošė šventiškai. Dariaus Kašėtos iniciatyva trispalvėmis suplevėsavo A4 kelio atkarpa ties Valkininkais, Vilniaus gatvę papuošė Valkininkų seniūnija. Gimnazijos, kultūros centro, seniūnijos langai pražydo trispalvėmis gėlėmis.

Iškilmingas vasario 16-osios renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje ir tęsėsi kultūros centre. Visi atvykusieji buvo pasitikti dovanomis, kurias dalino  Austėja Davsevičiūtė ir Gabrielė Mikšėnaitė. Veikė Anos Kierienės kryželiu siuvinėtų paveikslų paroda. Minėjimas prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu, Mato Blažulionio ir Gabrieliaus Molio deklamuotomis eilėmis. Susirinkusiuosius sveikino Valkininkų klebonas Bronius Krakevičius, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas, Valkininkų seniūnas Antanas Juknevičius. Renginio vedantysis Laurynas Solovjovas kvietė žiūrovus stebėti literatūrinę - muzikinę kompoziciją „Portretai“ apie vienas svarbiausių ir reikšmingiausių Lietuvos šimtmečio moterų, kurias įkūnijo Marytė Šokaitienė (Gabrielę Petkevičaitę-Bitę), Aldona Japertienė (Julija Beniuševičiūtę-Žymantienė (Žemaitę)), Inga Balandienė (Gabrielą Moll-Basanavičienę), Eugenija Strazdienė (Sofiją Smetonienę), Laima Mačionienė (Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę), Danutė Blažulionienė (Juozę Augustaitytę-Vaičiūnienę). Muzikiniuose intarpuose grojo Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokiniai: Aistis Tamulevičius (akordeonas), Goda Debesiūnaitė (fortepionas), Danielė Baublytė (saksofonas). Vaikų mokytojai Renata Bakulienė, Aldona Jakavonienė ir Juozas Mikolainis. Kompozicijos autorės Valkininkų bibliotekos bibliotekininkė Aurelija Blažulionienė ir kultūros centro direktorė Jolanta Molienė. Dainos apie Lietuvą skambėjo Valkininkų kultūros centro folkloro ansamblio „Santaka“ (vadovė Aldona Japertienė) moterų lūpose. Visi atvykę į šventę turėjo galimybę laimėti Lietuvos trispalvę, kuri burtų keliu atiteko Evaldui Mankevičiui. Valstybės atkūrimo šimtmečio proga Valkininkų bažnyčia prisijungė prie iniciatyvos, kurios metu visoje Lietuvoje 12 valandą 30 minučių 100 kartų suskambo bažnyčių varpai primindami akimirką, kaip prieš 100 metų buvo pasirašytas Nepriklausomybės aktas.

Nuotraukų autorius Bronius Krakevičius. 

Aurelija Blažulionienė

Jolanta Molienė