Rūta Averkienė


Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendina Užimtumo didinimo programos projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims“.


Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų. Projektui įgyventi 2020 m. Varėnos rajono savivaldybei buvo skirta 83 300 Eur.


Šio projekto svarba yra akivaizdi. Juk dauguma žmonių, netekusių ir ilgai ieškančių darbo, susiduria su sunkiais išgyvenimais –  pajamų netekimas, sunkumai išlaikant šeimą. Natūralu, jog šioje situacijoje tenka išgyventi sunkias emocijas, o ir  darbo netekimas yra priskiriamas prie didelio streso. Dažnas susiduria su nerimu, įtampa, mažėjančia saviverte, baime dėl ateities. Tai įtakoja sveikatą ir dažnas gali susirgti sunkiomis ligomis. Todėl pagalba, susiduriantiems su darbo netekimu ir paieška, yra svarbi ir būtina.


Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė Laura Gliebuvienė pažymi: „Pastebėjome, jog pradžioje projekto dalyviams susikaupusius sunkumus spręsti buvo nelengva, tačiau po truputį, skyrus laiko ir priėmus pagalbą, stebėjome, kaip projekto dalyviai ėmė labiau savimi pasitikėti, laisviau kalbėti apie savo sunkumus, drąsiau reikšti savo nuomonę ir aktyviau dalyvauti darbo rinkoje“.


Projekto dalyviams buvo teikiamos (organizuojamos) paslaugos iš Socialinių paslaugų katalogo. Labiausiai buvo reikalingos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, karjeros konsultantų ir finansinio raštingumo paslaugos.


Nemaža dalis ilgai ieškančių darbo (apie 55 proc.) negalėjo dirbti dėl prasto susisiekimo – asmenys gyvena atokiau nuo Varėnos, nevairuoja ar neturi automobilio. Projekto dalyviams darbai buvo siūlomi atsižvelgiant į viešojo transporto grafikus ar darbdavio galimybes pasirūpinti darbuotojų transportu, nesant tokios galimybės – teikiama pavėžėjimo paslauga. Įdarbintiems projekto dalyviams, esant poreikiui, ir toliau bus tęsiamos paslaugos.


Dalį ilgai nedirbusių asmenų (beveik 48 proc.) paslaugas suteikė finansinio raštingumo konsultantai, o esant poreikiui – ir savivaldybės teisininkai, kurie padėjo spręsti finansinius sunkumus, susijusius su ilgu nedarbu ir įsiskolinimais. Šios paslaugos dalyviams padėjo geriau ir racionaliau planuoti savo finansus, ugdė asmeninio biudžeto planavimo gebėjimus bei praplėtė savo teisių ir galimybių akiratį.


Varėnos rajone  2020 metais iš 73 modelyje dalyvavusių žmonių įsidarbinti pavyko beveik 18 proc. asmenų. Tai nemaža projekto sėkmė. Dar viena sėkmė, kurią įvardijo L. Gliebuvienė, projekto dalyvių atviras kalbėjimasis apie savo poreikius, norus, problemas. Dažnas išreiškė pageidavimus, dėl kai kurių paslaugų teikimo tęstinumo. Kartu su projekto dalyviais buvo kalbamasi ir apie darbo pasiūlymus, išklausyti pageidavimai dėl darbo bei įvertinti jų gebėjimai ir sveikatos galimybės. Atvejo vadybininkei ne kartą teko tarpininkauti tarp darbdavio ir projekto dalyvio dėl įsidarbinimo ( kartu vykti į darbovietę susitikimui su darbdaviu). Akivaizdu, kad tokie sprendimai prisidėjo prie projekto dalyvių efektyvesnio gyvenimo kokybės gerinimo, problemų sprendimo bei siekio didesnių tikslų ir aktyvumo darbo rinkoje.


Daugumai projekto dalyvių sudaryta galimybė dalyvauti projekte ir 2021 metais.